Biochar 50 lt View full size

Biochar 50 lt

Charcoal used for agricultural purposes. Excellent for seed germination, rootings, cuttings, and potting mixes. 

More details

Agrobiouhel svým složením prospívá zdraví rostlin a přispívá k rozvoji půdního edafonu. Jedná se o trvanlivý porézní materiál se stabilizačními účinky.

Agrobiouhel je vhodný pro okrasné i zeleninové zahrady, předzahrádky, komposty - pro všechny typy záhonů, truhlíků, výsadbových jam stromů.

Aplikujeme jednorázově, nemusí se obměňovat. Příliš zhutnělou zeminu doporučujeme upravit příměsí písku.

Aplikujeme jako přídavnou látku přímo na stanovišti. Důkladně promísíme s původní zeminou - je určen výhradně pro zapravení do půdy, není vhodný pro povrchové použití. Po aplikaci důkladně zalijte kropítkem.

Vyznačuje se charakteristickou černou barvou.

Agrobiouhel neškodí zdraví ani životnímu prostředí.

Dřevěné uhlí bylo využíváno jako součást černozemě terra preta k vylepšení úrodnosti půdy již ped několika tisíci lety indiány v Amazonii. Více viz Co je terra preta?

Search