We support

Společnost HBABio dlouhodobě podporuje osvětovou činnost občanského sdružení Ekodomov.

Stránky http://www.kompostuj.cz/ provozované o.s. Ekodomov jsou obsáhlým zdrojem praktických informací a rad na profesionální úrovni pro veřejnost, obce, školy, zemědělce, svozové společnosti i firmy. Naleznete zde například:

  • Jak kompostovat (trávu, ořechové listí, zbytky citrusových plodů; kompostování v bytě bez zahrady, ve škole, na sídlišti, v obci ve spolupráci s místními zemědělci, ...)
  • Jak si vyrobit kompostér
  • Kde sehnat finance na pomůcky a vybavení pro kompostování
  • Proč třídit bioodpad a kompostovat
  • Kompostovací poradnu pro zahrádkáře, ale i pro zástupce měst, obcí a zemědělce
  • Soutěž MISS kompost a rozsáhlou inspirativní fotogalerii domácích kompostů
  • Trendy ve světě a aktuální zprávy z médií týkající se třídění bioodpadů a kompostování
  • Osvětové materiály ke stažení či zakoupení pro žáky MŠ a ZŠ
  • Putovní divadelně-osvětový program Vivat Kompostela
  • Výukové programy pro děti nejen na téma třídění bioodpadů a kompostování

Věříme, že stejně jako je dnes již normální třídit plasty, papír a sklo, má smysl třídit i bioodpad, který tvoří pro mnohé překvapivých 40% směsného odpadu.


Search