Terms and Conditions

Velkoobchod Nakompost.cz slouží především velkoobchodním partnerům a velkoobchodním odběratelům.

Minimální odběr zboží z velkoobchodu je jeden karton. V případě, že máte zájem o menší množství než kartonový odběr obraťte se prosím na maloobchodní prodejce.

Při prohlížení zboží neověřeným zákazníkem se zobrazují doporučené maloobchodní ceny. Velkoobchodní ceny se zobrazují pouze ověřeným velkoobchodním partnerům a ověřeným velkoobchodním odběratelům.

Všem velkoobchodním partnerům i odběratelům nabízíme individuální přístup, který umožňuje optimalizaci cen, dodavatelských a fakturačních podmínek. Ke všem dodávaným produktům poskytujeme odborné poradenství, které umožní zvolit správné produkty, které budou nejlépe vyhovovat svému účelu a budou správně zacílené pro Vaši cílovou skupinu.

Velkoobchodní partneři jsou obchodnici, kteří zboží odebírají za účelem jeho dalšího prodeje v obchodních řetězcích, kamenných i internetových obchodech.

Velkoobchodní odběratelé jsou firmy které zboží odebírají a dále využívají pro své zákazníky a zaměstnance (svozové společnosti, hotely, stravovací zařízení, obchodní firmy a široké spektrum společností, které ve své firmě systematicky řeší problematiku kompostování), instituce a rozpočtové a příspěvkové organizace (školy, úřady, státní instituce, výzkumné ústavy) apod.

Jak se stát velkoobchodním partnerem nebo velkoobchodním odběratelem?

Klikněte na „přihlaste se“ v pravé horní části obrazovky a následně ve sloupečku „REGISTROVAT“ zadejte svou e-mailovou adresu pro vytvoření nového účtu. Následně vyplňte veškeré potřebné údaje o Vaší společnosti a kontaktní osobě.

Napište e-mail na adresu: obchod@nakompost.cz, do předmětu e-mailu uveďte Vaše přihlašovací jméno, se kterým jste se zaregistrovali do elektronického obchodu. Do emailu přiložte v elektronické podobě:

  • Kopii živnostenského oprávnění (Živnostenského listu)
  • Výpis z obchodního rejstříku, zakladatelská listina, nebo jiný doklad o zřízení společnosti a statutárním zástupci společnosti
  • Plátci DPH - kopie dokladu o registraci k DPH

Na základě Vaší registrace a dodaných identifikačních dokumentů proběhne ověření. Po ověření budete zařazeni mezi velkoobchodní partnery nebo velkoobchodní odběratele s odpovídajícím cenovým zvýhodněním.

Záruka

Velkoobchodním partnerům a odběratelům poskytujeme na veškeré dodané zboží v souladu s obchodním zákonem záruční dobu 12 měsíců.

Koncovým zákazníkům, kteří zboží nakupují jako fyzické osoby poskytujeme v souladu s občanským zákonem záruční dobu 24 měsíců.

V případě, že je na obale nebo na krabici uvedena expirační lhůta, platí záruka do doby expirace.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§ 619 OZ). Znamená to, že prodávající bude poskytovat dvouletou záruku pouze na vady. Vadu výrobku nelze zaměňovat s jeho životností.

Reklamace

Při uplatnění reklamace je nutné vadné zboží nebo jeho vadné části vrátit společnosti HBABio, spol. s r.o. k posouzení oprávněnosti reklamace. U dodané technologie posoudí oprávněnost reklamace servisní pracovník přímo u zákazníka. V případě, že zákazníci velkoobchodních odběratelů a velkoobchodních partnerů budou uplatňovat záruku v zákonem stanovené lhůtě 24 měsíců a zároveň v době, která je nad rámec záruky vymezené v části „Záruka“, bude uznání reklamace probíhat vždy na základě individuálního posouzení reklamované vady. V případě, že reklamace bude shledána jako neoprávněná, bude servisní zásah související s vyřízením reklamace účtován právnické nebo fyzické osobě uplatňující nárok na reklamaci podle ceníku servisních prací.

Doprava a platba

Podmínky přepravy a platební podmínky se řídí podmínkami uvedenými na stránce „Doprava a platba“.


Search