Fully Automated Composter JK 5100 (250+ people) View full size

Fully Automated Composter JK 5100 (250+ people)

Modern compost machine, with unique mixing function, makes it easy and efficient to compost all your food waste, even meat and fish

Price at request

More details

4401

Add to cart
Plně automatický kompostér - zcela nový typ kompostovacího zařízení

Proč automatický kompostér JK 5100?
Existuje 10 objektivních důvodů.

1. Hygienický provoz
Zařízení JK 5100 je snadné na čištění, je odolné vůči hlodavcům a nepropouští žádné plyny (zápach) do prostoru, kde je instalován. Díky vyspělým tecnickým parametrům je kompostovací proces rychlý, efektivní a důkladný. Žádní škůdci, žádný hmyz, žádný nepořádek.

2. Bezpečnost
Zařízení JK 5100 má mnoho zabudovaných bezpečnostních prvků. Drtič může být v provozu jen když je víko podávacího zásobníku zaklopené. Pro jistotu je na obou koncích přístroje velmi dobře viditelné tlačítko pro nouzové zastavení.

3. Ekologické hledisko
Kompostér JK 5100 je robustně postavený, aby měl dlouhou životnost s malými nároky na údržbu. Plášť z nerezové oceli vydrží neomezeně. Pokud se pohyblivé části či motor opotřebí, jsou snadno vyměnitelné.

4. Žádné nákladné „vedlejší“ výlohy
Zařízení JK 5100 je dodáváno kompletně se vším, co je zapotřebí pro úspěšné kompostování, což zahrnuje:
  • Drtič – zabudovaný drtič zajišťuje úplné rozmělnění veškerého bioodpadu před jeho vstupem do komory, což umožňuje rychlý a důkladný kompostovací proces.
  • Systém ventilace – zařízení JK 5100 je dodáváno s integrovaným odvětrávacím systémem s ventilátorem, což pomáhá udržovat obsah vlhkosti na správné úrovni, bez použití přídavného odvodňovacího systému.
  • Dávkovač pelet – množství pelet potřebných při každém přidání bioodpadu je odměřeno automaticky. Toto je jeden z důležitých faktorů zajišťujících zcela dokončený výsledný produkt (dávkovač se však nedoporučuje v restauračních podmínkách, kde by pelety měly být přidávány manuálně).
  • Volitelná výbava – pro usnadnění obsluhy vašeho zařízení Vám můžeme nabídnout 60 litrový potravinový dopravník, který obsluze umožní vkládat bioodpad najednou. K dispozici je také např. teplotní záznamový systém a jiné doplňky.

5. Dvoukomorový proces
Dvoukomorový kompostovací systém činí zařízení JK 5100 dokonalejším než jiná kompostovací zařízení podobné kapacity. Čerstvý bioodpad je do první komory vkládán bez přerušení. Následně je po dvou týdnech směs přesunuta do druhé komory, kde probíhá zrání bez kontaktu s dalším čerstvým bioodpadem. Hmotu v obou komorách lze kontrolovat a odebírat z ní vzorky kontrolními otvory, což umožňuje úplnou kontrolu komposotvacího procesu a zajištění, že zařízení bude vyprázdněno pouze po úplném vyzrání kompostu.

6. Prohlášení o shodě
Dvoukomorový systém je nezbytný pro dodržení mnoha dnešních regulačních opatření pro kompostování kuchyňského bioodpadu včetně masných produktů. Systém ohřevu v druhé komoře nově vyvinutý společností Joraform nyní zajišťuje, že přístroj JK 5100 je ve shodě s legislativním opatřením jako je např. Britský předpis „Animal By-Product“.

7. Pokročilé technické specifikace
Promíchávání materiálu probíhá automaticky a frekvence jeho míchání může být upravena v obou komorách navzájem nezávisle, čímž je zajištěno správné provzdušnění směsi. Proudění vzduchu zařízením může rovněž být nastaveno tak, aby bylo dosaženo vyvážené úrovně vlhkosti.

8. Snadné používání

Pro uživatele:
  • Je možné používat různé kompostovací sáčky (papírové i z kompostovatelné-ho plastu). Tato volba umožňuje bezstarostné řešení pro zákazníky, jimž by jinak přesun bioodpadu z kuchyně mohl vytvářet problémy se znečištěním (sáčky nejsou vhodné pro restaurační provoz).
  • Drcení odpadu a dávkování pelet je vykonáváno automaticky.

Pro obsluhu:
  • Pravidelná údržba je omezena na broušení ostří drtiče jednou za šest měsíců.
  • Nastavení různých automatických úkonů přístroje je snadno proveditelné pomocí programovatelného ovladače.
  • Vyprazdňování přístroje se provádí jedním úkonem každé dva týdny. Jiná kompostovací zařízení produkují nepřetržitý přísun odpadu, což vede k nutnosti pravidelného sledování a výměny pytlů i jejich případného nahromadění.

9. Kvalita konečného produktu
Design zařízení JK 5100 zajišťuje plně zkompostovaný výsledný produkt, který nevyžaduje další zpracování a je vhodný pro okamžité použití na osázených plochách apod.

10. Historie úspěchu
Velice nás těší a jsme hrdí, že se můžeme zpětně ohlédnout na mnoho úspěšných instalací kompostovacího zařízení JK 5100 po celém světě.

Pokud jste z jakéhokoli důvodu nerozhodní, zda je zařízení JK 5100 pro vás to pravé, neváhejte se na nás obrátit. Můžeme zprostředkovat návštěvu do místa, kde je zařízení JK 5100 v provozu, nebo vám můžeme poskytnout reference tak, abyste si mohli promluvit s majiteli či uživateli a mohli využít jejich zkušeností.


Proč automatický kompostér JK 5100?
(ke stažení ve formátu PDF, velikost 66 KB)

Leták - kompostér JK 5100
(ke stažení ve formátu PDF, velikost 1,34 MB)


Krátký film o kompostérech JORA (anglicky, 5:48 min):

Search