Gastro odvodňovač SALIX 600 Zobrazit v plné velikosti

Gastro odvodňovač SALIX 600

CENA NA VYŽÁDÁNÍ (napište nám...).

Dodáváme na základě poptávky.

Podrobnosti

Drtící a odvodňovací zařízení kuchyňských zbytků Salix 600

Cena na základě poptávky

- snižuje náklady na svoz gastroodopadů

- zmenšuje objem skladovaného materiálu

- usnadňuje následné využití materiálu pro kompostování

Organické zbytky obsahují až z 80% vodu. Odvodňovací zařízení zbaví organické zbytky přebytečné vody a ušetří tak za svoz odpadů a usnadní nejlevnější způsob přeměny organických zbytků na hnojivo - kompostování. Vysoká vlhkost materiálu vyžaduje, aby byla tato vlhkost kompenzována suchým materiálem nebo aby byly kuchyňské zbytky odvodněny. Kompenzace vlhkosti suchým materiálem je v hodná, pokud tento materiál máme k dispozici v dostatečném množství (například velké množství papírových ubrousků a ručníků apod.). Pokud suchý materiál k dispozici nemáme, je odvodnění variantou, která přináší řadu výhod.

  1. Při odvodnění dojde zároveň k drcení a homogenizaci materiálu. Materiál je tak lépe připraven pro kompostování.
  2. Odvodněním se snižuje hmotnost a objem materiálu a zvyšuje se kapacita kompostovacího zařízení.
  3. 3. V případě, že je materiál k dalšímu zpracování převážen, snižují se náklady na transport a poplatek za zpracování a to o 50 - 80%.

Kapacita zařízení: max. 600 kg / hod. zpracovávaného materiálu (v závislosti na jeho konzistenci)

Výkon motoru: 550 W

Tlak vody drtiče: do 2 bar

Tlak vody ostřikovače: 8 bar

Tlak na výstupu ze šneku: 8 bar

Rozměry zařízení:

š: h: v 690: 690: 900 (mm)

Zařízení slouží k drcení a odvodnění biologických zbytků z kuchyňských provozů.

Ovládání zařízení může být umístěno podle dispozic v provozu.

Zařízení je uloženo v rámu z nerezových profilů. Z vnější strany rámu je oplechování plechem AISI 304 o tloušťce 1,5 mm. V rámu jsou vloženy dvě vany. Menší nádrž v horní části rámu pro drtič. Nádrž js spojena s velkou nádrží potrubím.

V horní desce směrem k obsluze je umístěn drtič. Drtič se skládá ze dvou vodorovných hřídelů opatřených noži, které slouží pro drcení biologického odpadu. Pro snažší dopravu organických zbytků je nad drtičem je umístěna samostatně ovládaná tryska. Vstup do drtiče je řešen jako obdélníkový otvor konstruován tak, aby obsluha nemohla strčit prsty do válců drtiče. Při vkládání odpadu do drtiče je nutné odstranit případné příbory, nebo jiné kovové předměty. Horní díl lze otevřít pro snadnou čistitelnost. Při otevření víka dochází k zablokování elektrické části. Při otevření víka, lze válce drtiče jednoduše demontovat pro snadné čištění prostoru drtiče i přívodu do odvodňovacího šneku.

Rozdrcené zbytky jsou splachovány potrubím do hlavní nádrže, ve které je umístěno síto válcového tvaru s průměrem otvorů 0,5 mm. Síto je rozděleno podélně na dvě části, které jsou spojeny šrouby. Je umístěno ve svislé poloze a spodní část síta je uchycena na dno vany a v jeho dolní části je přívod (také konstruován jako síto) z drtiče odpadu. V horní části je šnek suvně nasazen na hnací hřídel, tak aby se při zahlcení mohl volně zvedat a zvětšovat tak mezeru mezi maticí a horní částí šneku, pokud dojde k jeho přeplnění. Správnou polohu zajišťuje pružina v horní části šneku. Na čepu šneku jsou umístěny rozhrnovací a rozrušovací lopatky, které zbytky přesouvají na skluz z odvodňovače. Skluzem odvodněný materiál padá do zásobníku. Zásobník může být podle požadavků zákazníka nahrazen stndardizovaným sudem, ve kterém je možné nahromaděný produkt uchovat do jeho dovozu. Materiál tak není nutné dále přesýpat, ale pouze se vyměňuje plný sud za prázdný. V prostoru větší nádrže jsou ostřikovací trysky sloužící pro čištění síta během provozu. Pro snadný vstup do prostoru vany se šnekem je v horní části otvírací víko kontrolované bezpečnostním prvkem.

Pohon šneku je řešen pomocí motoru, který je umístěn pod drtičem a propojen přes ozubený řemen a řemenice. Těsnost nádrže je zajištěna pomocí afer.

Popis funkce stroje:

Na ovládacím panelu se pomocí spouštěcího spínače aktivuje zařízení a nastaví se otáčky drtiče a šneku. Podle předpokládaného množství odvodňovaného materiálu se nastaví doba běhu odvodňovače.

V horní desce zařízení je obdélníkový otvor opatřený tryskou. Otvorem se do drtiče nasype odvodňovaný materiál.

Spustí se voda do trysek, aby se proplachoval drtič a zároveň se usnadnil posun materiálu do síta šneku. Šnek zvedá produkt k protlačovací matrici, která produkt pěchuje a přebytečná voda vytéká ze síta. Produkt je potom, pomocí lopatek vysouván ze zařízení. Signalizace jednotlivých stavů činnosti je indikována pomocí kontrolních žárovek.

Popis řízení stroje:

Řídící panel obsahuje:

spouštění stroje

spouštěcí spínač drtiče šneku

kontrolku aktivace stroje

kontrolku běhu drtziče

řízení otáček drtiče

řízení otáček šneku

kontrolka otevření dvířek

časovač běhu zařízení

V základní verzi je zařízení osazeno:

Spouštěcím a vypínacím tlačítkem se signalizací, havarijním tlačítkem a čidlem otevření víka včetně signalizace.

Ostřik síta je v základní verzi spouštěn ručně kohoutkem. Odpad je veden přes přepad a vypouštění je ovládáno ručně.

Zařízení je konstruováno jako volně stojící s možností umístění rozvaděče mimo zařízení. Vstup a odtok vody je možné vést vpravo, vlevo nebo v zadní části.

Doplňková zařízení

Časovač běhu zařízení:
- zajišťuje automatický chod po definovanou dobu nutnou ke zpracování dávky materiálu k odvodnění. Po této době dojde k automatickému vypnutí zařízení. Časovač tak umožňuje automatický běh bez nutnosti trvalé přítomnosti obsluhy.

Automatický ostřik vody:
- po odvodňování a drcení je nutné dělat proplach zařízení. Tento proplach lze dělat manuálně podle návodu nebo oplach může být proveden automaticky.

Cirkulace použité vody:
- po oplachu je možné vodu odvést do kanalizace nebo je možné ji odfiltrovat do zásobníku a opět ji využít pro oplach.

Signalizace kovových předmětů
- zajišťuje hlášení přítomnosti kovových předmětů pro ochranu zařízení před poškozením kovy.

Zvýšená verze SALIX H 600 Tato zvýšená verze umožňuje vysypávání odvodněného materiálu do sběrné nádoby 120 nebo 240 litrů, zároveň je vybaven výklopem sudu, který usnadňuje a urychluje odvodňování nashromážděných kuchyňských zbytků. (odkaz na SALIX H 600)

Hledat