Články

 

Využijte organické zbytky, aby se nestaly odpadem a ušetřete!

26.03.2013 | Autor: Tomáš Hodek

Komunitní kompostér ve Strašnicích u nádob na tříděný odpad. Foto: archiv Ekodomova

Komunitní kompostér ve Strašnicích u nádob na tříděný odpad

Dosavadní výsledky z porovnání obcí ukazují, že levnější odpadové hospodářství mají obce, kde se vybírají platby podle množství vyprodukovaného odpadu. Zároveň se ukazuje, že oddělený sběr i předcházení vzniku bioodpadů přináší úspory nákladů na odpadové hospodářství.

Státní fond životního prostředí oznámil, že i letos bude vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí, kde z prioritní osy 4.1. lze získat až 90% dotace na projekty zkvalitňující nakládání s odpady. Minimální výše dotace je 500 000,- Kč. Dne 19. 3. 2013 SFŽP zveřejnilo plán výzev pro rok 2013. Tento plán je orientační, konkrétní termíny příjmu žádostí a dílčí omezení budou oznámeny až při vyhlášení výzvy.

Kromě finanční pomoci mohou obce získat i informační podporu zapojením do celorepublikové kampaně Kompostuj.cz, jejímž cílem je zlevnění svozu odpadů, zapojením občanů, firem a škol do kompostování a předcházení vzniku bioodpadů. Z dotací ze SFŽP lze financovat i náklady na nákupy kompostérů, štěpkovačů a dalšího vybavení pro podporu domácího a komunitního kompostování. Příjem žádostí se očekává od června do konce srpna 2013.

Nahoru

 

Domácí kompostování čím dál víc trendy?

Hlavní cenu veletrhu FOR GARDEN 2011 dostal kompostovací koš BioMat Combi

Tisková zpráva

Praha, 22.března.- Hlavní cenu GRAND PRIX veletrhu FOR GARDEN 2011, který se konal 17.- 20. března v Praze, získal letos kompostovací koš na kuchyňský odpad BioMat Combi. Koš distribuuje společnost HBABio zaměřená na velkoobchodní prodej výrobků sloužících ke třídění bioodpadu a kompostování.

(více zde http://www.forhabitat.cz/2011/cz/grand_prix.asp).

Porota ocenila univerzálnost koše, který může stát na zemi nebo se dá jednoduše zavěsit na konzolky na zeď či do kuchyňské linky. Koš má proměnlivou velikost 4, 7 a 10 litrů dle zvolené kombinace délek tyček vymezující vzdálenost mezi dnem a víkem koše.

Kompostovatelné tašky, do kterých se bioodpad v koši sbírá, jsou z paropropustného plastu z kukuřičného a bramborového škrobu. Materiál umožňuje vysoušení bioodpadu, který tak při kompostování nehnije ani nepáchne, jako když je smíchán s dalším odpadem domácností.

Tašky, které lze využít i k odnesení lehčího nákupu, jsou potištěny logem kampaně KOMPOSTUJ.CZ (viz www.kompostuj.cz) občanského sdružení Ekodomov, které společnost HBABio podporuje.

I díky této ceně pro kompostovací koš se domácí a komunitní kompostování stane v Česku o něco známější a samozřejmější.

HBABio se zabývá velkoobchodním prodejem výrobků pro třídění bioodpadu a kompostování od roku 2003. Společnost je držitelem Osvědčení platnosti Environmentálního prohlášení o výrobku (EPD - Environmental Product Declaration) dle ISO 14025 na výrobek Odnosná kompostovatelná taška BIOPLAST.

HBABio je hlavním partnerem občanského sdružení Ekodomov, které vyvíjí osvětovou činnost na podporu třídění a kompostování biodpadu. HBABio podporuje osvětovou kampaň sdružení Kompostuj.cz – Vracíme, co si bereme.

Na www.ekodomov.cz a www.kompostuj.cz najdete ke kompostování mnoho informací i praktických rad. Další informace rádi poskytneme telefonicky.

Tomáš Hodek
občanské sdružení Ekodomov
603 425 958

Nahoru

 

Nic neřeším, jsem totiž drtič

Blog nebude o drtiči ženských srdcí, či drtiči, který vám při podání ruky přepočítá kosti v dlani a už vůbec ne o studentovi zahrabaném v učení. Bude o drtičích, které Vám mohou značně zkomplikovat život, pokud dáte na klamavou reklamu.

Už jste určitě slyšeli o drtičích zahradního odpadu a o drtičích kuchyňského odpadu a možná, že jeden nebo oba používáte. Přestože oba drtiče zpracovávají organický materiál, který může pocházet z vaší zahrádky, důsledky jejich práce jsou diametrálně odlišné. Nejde ani tak o proces samotného drcení, ale o to co se dále stane s nadrceným materiálem. Nadrcené větve, listy a další odpad ze zahrady lze využít jako skvělý materiál pro optimalizaci skladby hmoty pro výrobu jedinečného hnojiva – kompostu. Naproti tomu nadrcený odpad v kuchyňském drtiči mizí v útrobách kanalizačních trubek a je zbožným přáním těch, kteří kuchyňský odpad do trubek cpou, aby se tak stalo navždy.

Bydlíte-li v desátém patře činžovního domu, je vysoká pravděpodobnost, že nadrcený odpad z vašeho bytu skutečně bez problémů odteče. U domů, kde je odpadní potrubí staršího data, je však celkem vysoké riziko, že se časem nevyhnete setkání se sousedem z prvního patra, kterému odpadní voda z vyšších pater vyplavila byt, protože nemohla odtékat ucpanými trubkami. Když se Vás bude vyptávat, zda náhodou nevíte o někom, kdo do trubek drtí odpad, musíte buď zapírat a nebo být dobře pojištěn na odpovědnost za škodu.

V blízké době můžete rovněž očekávat, že se na ulici budete častěji potkávat s krysami a potkany, kterým do podzemí posíláte výživnou stravu. Kde je dost jídla, tam se dobře žije a populace těchto chlupáčků roste. Přivolané deratizační čety populaci utlumí ale potravinové zdroje přitahují, a tak se v brzké době situace opakuje.

Jestliže se zadaří a vámi drcený odpad doputuje až do čistírny odpadních vod, sejde se tam s jiným odpadem, který již není tak čistý a nezávadný jako rozdrcené zbytky zeleniny a ovoce. Po vyhnití takové směsi vznikne čistírenský kal, který má často vysoký obsah těžkých kovů a kvalitní hnojivo na zahradu už z něj neuděláte. Jinak řečeno nadrcením kuchyňského odpadu a jeho spláchnutím do kanalizace proměníte vysoce kvalitní surovinu v obtížný odpad. Čistírny odpadních vod tak zbytečně zatížíte odpady, které mohou být výhodně zpracovány suchou cestou. Proto lze jen doporučit, aby bioodpady z domácnosti putovaly buď na vlastní kompost, nebo do sběrných nádob na bioodpad. Vytříděný bioodpad může být využit na výrobu bioplynu a elektrické energie nebo pro výrobu kvalitního organického hnojiva – kompostu. Oddělený sběr bioodpadů se v České republice od roku 2004 postupně zavádí a je jen otázkou času, kdy se začne realizovat i u Vás.

Používání drtičů je v některých městech právě z důvodů výše uvedených rizik zakázáno. Patří mezi ně i Praha, kde kanalizační řád zakazuje. Za nedodržení tohoto ustanovení hrozí pokuty a v případě, že se ukáže, že Váš drtič byl příčinou technických problémů, mohou vám být náklady na sanaci těchto problémů naúčtovány (viz. magistrat.praha-mesto.cz/73379_Za-pouzivani-drticu-kuchynskych-odpadu-hrozi-sankce).

Firmy, které drtiče propagují a prodávají, mnohdy uvádějí své zákazníky v omyl, když drtiče kuchyňských odpadů označují za univerzální bezproblémové ekologické řešení. Jedná se o pohodlné řešení, které přináší řadu komplikací. Zákazníci, kteří si výrobek koupili na základě klamavé reklamy, mají právo požadovat po prodejci nápravu.

Inu, nic neřešit je sice příjemné, ale někdy zbytečně drahé.

Zdroj: http://tomashodek.blog.idnes.cz/c/141506/Nic-neresim-jsem-totiz-drtic.html

Nahoru

 

Kompostovatelné plasty v systému separace bilogicky rozložitelných odpadů

Tomáš Hodek

Společnost HBABio, spol. s r.o. se specializuje na reklamní a marketingovou podporu pro výrobce a technologie, u nichž stojí v popředí ochrana životního prostředí. Zaměřujeme se na problematiku biodegradabilních (biologicky rozložitelných) odpadů a na biodegradabilní plasty. HBABio se aktivně podílí na výrobě biodegradabilních plastů. Spolupracuje s výrobci, dodává příslušné granuláty a zajišťuje technickou a marketingovou podporu.

V oblasti odpadového hospodářství usnadňují biodegradabilní plasty podstatným způsobem oddělený sběr bioodpadu s cílem biologické odpady kompostovat. Na základě zkušeností ze zemí EU, kde sběr bioodpadu probíhá již řadu let, se zaměřujeme na systém sběru využívající biodegradabilní kompostovatelné plastické pytle a na zajištění výroby a dodání kompostovatelných pytlů pro tento systém sběru.

Dostupné materiály, které se již dnes pro výrobu biodegradabilních plastů používají, jsou na bázi škrobu, ropných produktů, celulózy, nebo různých směsí. Jedním z předních světových výrobců biodegradabilních plastů na bázi škrobu je italská společnost Novamont, která vyrábí granulát pro výrobu těchto plastů pod obchodním názvem Mater-Bi. Pytle a sáčky vyrobené z Mater-Bi se v prostředí kompostu působením vlhkosti a bakterií rozkládají tak, že již za 40 dní ztratí 90% své hmotnosti (dle normalizované metody pro zkoušení biodegradability ISO 14852). Zaručená doba kompletní biodegradace pro fólie vyrobené z Mater-Bi je 3 měsíce.

Základním produktem pro výrobu Mater-Bi je kukuřičný a bramborový škrob, tedy zemědělské produkty vypěstované z půdy. Plasty z Mater-Bi mají po svém upotřebení prostřednictvím kompostu možnost opět se vrátit do půdy, a tím celý cyklus uzavřít.

Jsme si vědomi, že každý systém jako celek může fungovat pouze tehdy, pokud budou dobře fungovat jeho jednotlivé složky. Stejné je to i se systémem sběru bioodpadů za účelem kompostování. Zaměřujeme se proto na technické zajištění tohoto systému, aby bylo třídění pro občany jednoduché a pro svozové firmy, města a obce efektivní. Městům a obcím, ale i občanům do domácností nabízíme ucelený systém separace a pomoc s jeho implementací na regionální podmínky daného města, kraje.

Zdroj: biom.cz/cz/odborne-clanky/kompostovatelne-plasty-v-systemu-separace-bilogicky-rozlozitelnych-odpadu

Nahoru

 

Rozložitelné sny o rozložitelných plastech

6.2.2008 08:00 | PRAHA (Ekolist.cz) | Autor: Martin Mach

Rok 2004 byl bohatý na zprávy o rozložitelných plastech. Zdálo se, že už brzy budou běžnou součástí života v České republice. Nic takového se ale zatím nestalo. Co je toho příčinou?

V červenci 2004 přinesl Respekt zprávu o biochemikovi Petru Wojnarovi, jenž prý vyvinul z rostlinných škrobů plast, který měl nahradit běžný PET. Výhody byly jasné – Wojnarův plast byl vyroben z obnovitelných zdrojů a navíc se měl časem přirozeně rozpadnout a nezabírat místo na skládce. Wojnarovi se podle Respektu podařilo udržet cenu materiálu konkurenceschopnou vůči běžným plastům.

Karel Bloch, majitel firmy Ecoplastic, představuje rozložitelné plasty  
Karel Bloch, majitel firmy Ecoplastic, v roce 2004 přišel se záměrem uvést na trh rozložitelné plasty. Neuspěl.
Foto: Martin Mach/Ekolist.cz

V září stejného roku ale Hospodářské noviny (HN) zveřejnily článek, z kterého vychází Petr Wojnar jako hochštapler. Podle Jiřího Vaňury, předsedy pražského výrobního družstva invalidů Obzor, připravil Wojnar družstvo o deset až dvanáct milionů korun. Obzor měl pro Wojnara vyrábět rozložitelné příbory, ale z kontraktu zůstaly jen dluhy. Jak píší HN, při zkouškách se ukázalo, že příbory vůbec neodpovídají tomu, co Wojnar tvrdil – při jídle se ohýbaly a kroutily a nerozložily se ani ve vodě, ani v teple. Dnes, s odstupem času, nehovoří Vančura jinak. „Tzv. rozpustitelné ekologické plasty postihly nejen družstvo Obzor, ale ještě pět dalších. Všechno šlo do ztracena, Wojnar podvádí dál, ještě ve větším měřítku. Důkazů, že moje tvrzení je pravdivé, mám na celou knihu,“ říká Jiří Vančura. Ekolistu se nepodařilo Petra Wojnara vypátrat.

Nikdo to nekoupil

V červenci 2004 psal Ekolist o jiném rozložitelném plastu, tentokrát šlo o aditivum d2w k plastům na bázi ropy, které způsobuje, že se takto upravený plast vlivem tepla, vlhka, tlaku a světla časem rozloží na vodu a oxid uhličitý (CO2). Materiál v ČR představil Karel Bloch, majitel firmy Ecoplastic, která získala krátkodobou licenci od britské firmy Symphony Environmental. Aditivem vylepšené plasty se podle Roberta Bobroffa ze Symphony Environmetal používají v 50 zemích světa, ve Velké Británii je používají například firmy Tesco a Co-op. Karel Bloch se chtěl zaměřit především na polyetylenové tašky pro obchodní domy, ale novinářům předvedl širokou paletu využití těchto plastů: od příborů a kelímků, přes folie, až po nemocniční pytle na nebezpečný odpad. V červenci 2004 hovořil Karel Bloch o možné spolupráci s Českou poštou a firmou Avízo, která se zabývá výrobou obalů. Hýřil optimismem a doufal, že už brzy budou tašky z rozložitelného plastu ve všech supermarketech. V prosinci 2004 se mu ještě podařilo dohodnout u Eko-komu nižší poplatky za odpady z rozložitelných odpadů, pak už se ale v médiích nic nového o Ecoplasticu nedočtete.

Zatímco o čistých úmyslech Petra Wojnara je možné pochybovat, Karel Bloch je jen podnikatel, který neuspěl. „Nikdo to nekoupil,“ vysvětluje dnes lakonicky. Česká pošta a firma Avízo, se kterými byl Bloch v jednání nejdál, od projektu odstoupily. Vladimír Šíma z Avíza tento krok vysvětluje cenou vstupní suroviny, která by neumožnila dostat se na trh. O kolik byl Blochův plast dražší než běžná surovina, si dnes Šíma už nepamatuje. Bloch vysvětluje, že není možné s malovýrobou konkurovat gigantickým objednávkám nákupních tašek, které supermarkety dělají v Asii. Nicméně Karel Bloch, přestože jej podnik s rozložitelnými plasty stál „fůru peněz“, neztrácí důvěru v to, že rozložitelným plastům patří budoucnost. „Za pár let se to tu uchytí jako v Kalifornii. Bude tady ale muset být politická vůle,“ myslí si Karel Bloch.

  Kelímek z kukuřičného plastu.  
Kelímek z "kukuřičného" plastu.
Foto: Martin Mach/Ekolist.cz

Kompostovatelná budoucnost

V současnosti jsou na českém trhu dvě firmy, které rozložitelné plasty nabízejí. Obě se věnují plastům z obnovitelných zdrojů, jež jsou i kompostovatelné. Jednou z nich je společnost K.O.S.–plastic, která v ČR nabízí rozložitelné plasty německé firmy FKuR Kunststoff. „Tyto plasty jsou jen vedlejší činností firmy, ta hlavní spočívá v recyklaci plastů,“ říká Michal Brodský z K.O.S.–plastic. Firma se snaží rozložitelné plasty uvést na trh a má prý i několik vážných zájemců mezi obcemi. „Dodáváme jim rozložitelné pytle pro bioodpad, které je možné spolu s odpadem jednoduše zkompostovat,“ vysvětluje Brodský. Kromě toho dodávají taky kelímky a příbory, které je možné použít na společenských akcích a podobně. „Zatím je to tak, že hledáme místo na trhu, posíláme vzorky a děláme osvětovou činnost, aby se lidé a firmy s materiálem seznámili.“

Další společností, která se rozložitelným plastům věnuje, je HBA Bio. Sortiment je stejný – sáčky a pytle na bioodpad a plastové nádobí. Podle Tomáše Hodka z HBA Bio mají o tyto produkty zájem především lidé, kteří se chovají odpovědně: „Naše sáčky jsou paropropustné, odpad v nich proto nehnije a nezapáchá a hodí se pro oddělený sběr bioodpadů v domácnostech. Mezi odběrateli jsou proto i obce a města, které chtějí podpořit separaci bioodpadů u svých občanů.“ Podle Hodka lze očekávat, že klasické plasty budou do budoucna zdražovat v souvislosti s ubýváním ropy. „Cena plastů z obnovitelných zdrojů půjde spíš dolů, jak poroste jejich objem výroby a atraktivita,“ míní Tomáš Hodek.

Rozložitelné plasty nejsou podle něj plnohodnotnou náhradou klasických plastů, protože se hodí spíš na zboží s rychlým obratem, jako jsou obaly, sáčky na odpad a podobně. „Někdy ale očekáváme od plastu trvanlivost a v takovém případě zatím mají své místo stále klasické plasty,“ říká Hodek. Pro větší rozšíření kompostovatelných plastů je podle Hodka zapotřebí, aby se dostaly do nabídky prodejních řetězců. Tomu ale zatím brání obava z malého obratu tohoto zboží. Budoucnost plastů z obnovitelných zdrojů ovšem vidí pozitivně. „Náhrada konvenčních plastů nás čeká, ať chceme, nebo nechceme. Lidé velmi rychle vyčerpávají neobnovitelné fosilní zdroje a obnovitelné zdroje jsou tak jediným východiskem,“ uzavírá Tomáš Hodek.

Tento článek vyšel v tištěném Ekolistu č. 2/2008.

Článek byl převzat v plném znění.

Zdroj: ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rozlozitelne-sny-o-rozlozitelnych-plastech

Nahoru


Hledat