O nás

Snižujeme vaše náklady, zvyšujeme efektivitu, zlepšujeme životní prostředí. HBABio, s.r.o. zastupuje české výrobce pomůcek pro sběr, zpracování a využití organických zbytků a dováží výrobky značek Jora, BioMat, VermiHut, Doogie Dooley a Omega Paw.

Od svého založení v roce 2003 společnost HBABio soustavně pracuje na rozvoji pomůcek pro komfortní třídění organických zbytků v rámci předcházení vzniku a odděleného sběru bioodpadů. V roce 2004 uvedla společnost HBABio na český trh kompostovatelné sáčky, tašky a pytle z biodegradabilního plastu na bázi kukuřičného škrobu, jejichž výrobu zajistila v ČR z italského granulátu Mater-bi. V následujících letech rozšířila nabídku o kompostovatelné sáčky a pytle z kraft papíru vyráběné rovněž v ČR.

Dále HBABio vyvíjí a ve spolupráci s českými firmami uvádí na trh specializované kompostovací a pěstební pomůcky: Komunitní kompostér pro bytovou a sídlištní zástavbu, kuchyňské keramické nádoby na organické zbytky, záhonové obruby a treláže pro pěstování metodou čtverečková zahrádka, odvodňovač kuchyňských zbytků a gastroodpadů Salix.

Spotřebitelům v ČR společnost HBABio rovněž zpřístupnila další pečlivě zvolené a osobně ověřené pomůcky zahraničních výrobců: odvětrávané snadno omyvatelné koše BioMat, vermikompostéry VermiHut a zateplené otočné kompostéry Jora. HBABio je držitelem Osvědčení platnosti Environmentálního prohlášení o výrobku (EPD - Environmental Product Declaration) dle ISO 14025 na výrobek Odnosná kompostovatelná taška.

Společnost HBABio v rámci podpory prodeje realizuje odborné poradenství s důrazem na optimalizaci nákladů a docílení příznivé návratnosti investic do ekologizace firem a obcí. V rámci jednotlivých projektů je schopna zajistit kompletní odpadový servis v oblasti využití organických zbytků a bioodpadů.

HBABio úzce spolupracuje s občanským sdružením EKODOMOV při akcích podporujících odpovědné nakládání s bioodpady. Je hlavním partnerem při organizaci osvětových akcí a celorepublikových kampaní na podporu odděleného sběru bioodpadů v obcích, ve firmách, veřejných institucích, školách i v domácnostech. HBABio v současné době realizuje osvětový projekt „Kompostuj.cz“.

HBABio dlouhodobě spolupracuje mimo jiné s těmito institucemi a organizacemi:
ČZU (Česká zemědělská univerzita)
SZÚ (Státní zdravotní ústav)
VUZT (Výzkumný ústav zemědělské techniky)
CZ Biom – České sdružení pro biomasu


Hledat