Obchodní podmínky

Obchod Nakompost.cz slouží velkoobchodním partnerům a velkoobchodním odběratelům. Cílem obchodu je umožnit všem zákazníkům získat zboží s vysokou užitnou hodnotou za příznivou cenu. Tomuto trendu jsou přizpůsobeny obchodní podmínky.

Nákup s velkoobchodní slevou

Nakupovat s velkoobchodní slevou mohou všichni ověření velkoobchodní odběratelé.

Minimální odběr zboží s velkoobchodní slevou je jeden karton. Počet ks v kartonu je u popisu zboží vždy uveden. U rozměrnějšího zboží (kompostéry Jora, VermiHut apod.), kde karton obsahuje jeden ks zboží, je kartonový odběr totožný s kusovým odběrem. 

Velkoobchodní odběratelé

Na velkoobchodní slevy mají nárok odběratelé, kteří zboží odebírají za účelem jeho dalšího prodeje v obchodní síti, kamenných i internetových obchodech. Dále na velkoobchodní slevu mají nárok subjekty, které se aktivně věnují problematice kompostování a předcházení vzniku bioodpadů. Jedná se o obce, města, dále firmy, které zboží odebírají pro své zákazníky v rámci své podnikatelské činnosti nebo subjekty, které systémově řeší využívání organických zbytků v rámci své organizace (např. svozové společnosti, hotely, stravovací zařízení, školy, úřady, státní instituce, výzkumné ústavy, neziskové organizace apod.).

Všem velkoobchodním odběratelům nabízíme individuální přístup, který umožňuje optimalizaci cen, dodavatelských a fakturačních podmínek. Ke všem dodávaným produktům poskytujeme odborné poradenství, které umožní zvolit správné produkty, které budou nejlépe vyhovovat svému účelu a budou správně zacílené pro Vaši cílovou skupinu.

Jak se stát ověřeným velkoobchodním odběratelem

Klikněte na „Přihlásit se“ v pravé horní části obrazovky a následně ve sloupečku „Registrovat“ zadejte svou e-mailovou adresu pro vytvoření nového účtu. Dále vyplňte veškeré potřebné údaje o Vaší společnosti a kontaktní osobě. Vyplněné údaje odešlete tlačítkem "Registrovat".

Na emailovou adresu, kterou jste zadali při registraci, Vám přijde potvrzovací e-mail. Ověření velkoobchodního odběratele bude realizováno podle instrukcí v e-mailu. 

Záruka

Velkoobchodním partnerům a odběratelům poskytujeme na veškeré dodané zboží v souladu s obchodním zákonem záruční dobu 12 měsíců.

V případě, že je na obale nebo na krabici uvedena expirační lhůta, platí záruka do doby expirace.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§ 619 OZ).

Reklamace

Při uplatnění reklamace je nutné vadné zboží nebo jeho vadné části vrátit společnosti HBABio, spol. s r.o. k posouzení oprávněnosti reklamace. U dodané technologie posoudí oprávněnost reklamace servisní pracovník přímo u zákazníka. V případě, že zákazníci velkoobchodních odběratelů a velkoobchodních partnerů budou uplatňovat záruku v zákonem stanovené lhůtě 24 měsíců a zároveň v době, která je nad rámec záruky vymezené v části „Záruka“, bude uznání reklamace probíhat vždy na základě individuálního posouzení reklamované vady. V případě, že reklamace bude shledána jako neoprávněná, bude servisní zásah související s vyřízením reklamace účtován právnické nebo fyzické osobě uplatňující nárok na reklamaci podle ceníku servisních prací.

Doprava a platba

Podmínky přepravy a platební podmínky se řídí podmínkami uvedenými na stránce „Doprava a platba“.


Hledat